Đoàn đã đến thăm các chiến sĩ mới là thanh niên của địa phương tại các đơn vị: Trung đoàn 1/ Sư đoàn 2/ Quân khu 5; Bộ tổng tham mưu/Quân khu 5 và Trung đoàn 888/Bộ CHQS tỉnh Phú Yên. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã được các đơn vị báo cáo về kết quả học tập và rèn luyện của các chiến sĩ mới là thanh niên xã. Theo đó, 100% thanh niên của xã Ea Trol nhập ngũ luôn phấn khởi, tự tin, đoàn kết, thích nghi được với nền nếp, chế độ hằng ngày, thực hiện tốt nội dung, chương trình huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định đơn vị.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

            Trải qua hơn một tháng huấn luyện, với sự giúp đỡ của đơn vị, sự nỗ lực của bản thân cùng với những tình cảm, sự động viên của gia đình, các chiến sĩ mới là thanh niên xã Ea Trol đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tác phong chững chạc và trưởng thành rõ rệt, nhận thức tốt về trách nhiệm, nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ. Trong đó, nhiều chiến sĩ hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện và nâng cao thể lực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.